Nytt selskap: Risa Service!

4. januar 2016 startet Risa Service opp som et eget selskap i Risa-konsernet.

Virksomhetsområde er verkstedtjenester og utleie av småutstyr, anleggsutstyr, anleggsmaskiner og kjøretøy.

Følgende ansatte jobber i Risa Service:

Verksted

  • Roy Borlaug, Verksmester. Kontaktinfo: 928 07 105 / roy.borlaug@risa.no
  • Oddgeir Frøiland, Serviceleder. Kontaktinfo: 970 85 806 / odd.geir.froiland@risa.no

Utleieavdeling

  • Kjetil Friestad, Utleiesjef. Kontaktinfo: 928 07 109 / kjetil.friestad@risa.no:
  • Jørn Salte, Utleiekoordinator. Kontaktinfo: 928 07 269 / jorn@risa.no
  • Even Aarsland, Klargjører: Kontaktinfo: 407 68 556 / even.aarsland@risa.no