Svømmebasseng - Nærlandparken

Svømmehall

Svømmehall

Nærlandsparken har en stor svømmehall som er utmerket til både trening, lek og avkobling.

Svømmebasseng - Nærlandparken

Svømmehall

Nærlandsparken har en stor svømmehall som er utmerket til både trening, lek og avkobling.

Bassenget er godt tilpasset for rullestolbrukere. Svømmehallen er basert på dags-/ timeleie og leies ut til grupper. Ta kontakt for booking eller mer informasjon.

Kontakt

T: 51 79 81 50
E: trondb@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø


Steinhuset – Nærlandparken

Steinhuset

Steinhuset

Steinhuset er et bygg som består av 26 soverom og har kjøkken og bad i hver etasje.

Steinhuset – Nærlandparken

Steinhuset

Steinhuset er et bygg som består av 26 soverom og har kjøkken og bad i hver etasje.

Steinhuset er for tiden ikke utleid, så ta gjerne kontakt for en visning dersom dette kan være et bygg av interesse.

Kontakt

T: 51 79 81 50
E: trondb@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø


Stefanuskyrkja – Nærlandparken

Stefanuskyrkja

Stefanuskyrkja

Stefanuskyrkja er i dag et avvigslet kirkebygg som brukes til fest, informasjonsmøter og konserter.

Stefanuskyrkja – Nærlandparken

Stefanuskyrkja

Stefanuskyrkja er i dag et avvigslet kirkebygg som brukes til fest, informasjonsmøter og konserter.

«Nærlandsheimen kirke» ble vigslet 16. mars 1969 av biskop Olav Hagesæther. Kirken ble utbygget i 1974 med egen kirkestue og kjøkken.

Kirken fikk navnet Stefanuskyrkja i 1994, oppkalt etter en av de første diakonene i den eldste kristne kirken. Det blir fortalt at Stefanus var en mann «full av tro og Den hellige ånd». Han ble drept ca år 33 på grunn av sin kristne tro, og er ifølge Det nye testamentet den første kristne martyren. 2. juledag blir markert som Stefanusdagen i kirkene. Du kan lese om Stefanus i Apostlenes gjerninger kapittel 6 og7.

I september 2010 ble Stefanuskyrkja avvigslet og alt det kirkelige utstyret ble gitt til kirkelydene i Jæren Prosti.

Kontakt

T: 51 79 81 50
E: trondb@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø


Gjestegarden Naerlandparken

Gjestegarden

Gjestegarden

Gjestegarden har hatt et variert bruk gjennom årene.

Gjestegarden Naerlandparken

Gjestegarden

Gjestegarden har hatt et variert bruk gjennom årene.

Frem til 2009 var det hotelldrift under navnet Nærland Gjestegard. I dag er det Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som driver et tverrfaglig rehabiliteringsarbeid med base i Gjestegarden bygget. Les mer om LHL-klinikkene Nærland.

Kontakt

T: 51 79 81 50
E: trondb@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø