Stefanuskyrkja

Stefanuskyrkja er i dag et avvigslet kirkebygg som brukes til fest, informasjonsmøter og konserter.

Stefanuskyrkja – Nærlandparken

Stefanuskyrkja

Stefanuskyrkja er i dag et avvigslet kirkebygg som brukes til fest, informasjonsmøter og konserter.

«Nærlandsheimen kirke» ble vigslet 16. mars 1969 av biskop Olav Hagesæther. Kirken ble utbygget i 1974 med egen kirkestue og kjøkken.

Kirken fikk navnet Stefanuskyrkja i 1994, oppkalt etter en av de første diakonene i den eldste kristne kirken. Det blir fortalt at Stefanus var en mann «full av tro og Den hellige ånd». Han ble drept ca år 33 på grunn av sin kristne tro, og er ifølge Det nye testamentet den første kristne martyren. 2. juledag blir markert som Stefanusdagen i kirkene. Du kan lese om Stefanus i Apostlenes gjerninger kapittel 6 og7.

I september 2010 ble Stefanuskyrkja avvigslet og alt det kirkelige utstyret ble gitt til kirkelydene i Jæren Prosti.

Kontakt

T: 90 62 37 69
E: rasmus.vigre@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø