Om Nærlandsparken

Parken består 37 bygninger fordelt over 151 mål ut mot havet.

Om Nærlandsparken

Parken består 37 bygninger fordelt over 151 mål ut mot havet.

Nærlandsparken AS er et eiendomsselskap som eies og drives av Risa konsernet.

Her finner du et rikt utvalg av bygninger til både nærings- og boligformål, du har svømmehall, kirke, med mer.

Området har historie som Sanatorium for behandling av revmatiske lidelser, etter 2. verdenskrig startet Det Norske Diakonforbund et arbeid for psykisk utviklingshemmede under navnet Nærlandsheimen. I 1989 overtok fylkeskommunen driften som da var under avvikling og ble offisielt avviklet 31. des 1990.

I 1996 ble eiendommen overtatt av Nærlandsparken AS som blant annet skulle drive Nærland gjestegård. Risa konsernet overtok Nærlandsparken i 2004 og jobber for god drift og videre utvikling av området.

Kontakt

T: 90 62 37 69
E: rasmus.vigre@naerlandparken.no

Nærlandparken AS
Tårnveien 4,
4365 Nærbø