Næringsbygg

Nærlandsparken har næringsbygg som er særlig tilrettelagt for, men ikke begrenset til, næring basert på besøkende og deltakere som skal oppholde seg over tid og trenger overnatting. Kirkebygget egner seg til arrangementer av forskjellige slag, være seg selskap, konserter, informasjonsmøter og lignende. Svømmehallen er basert på dags-/ timeleie og leies ut til grupper.

Ta kontakt for mer informasjon