Nyansatte

Tor Olav Undheim er nyansatt i stilling innkjøps- og salgskoordinator fra 07.08.2017.

Ommund Torland trer inn i stilling som formann på verksted Jæren fra 07.08.2017.